Προστασία Προσωπικών Δεδομένων επισκεπτών/χρηστών

Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του www.Stolidi.com στα πλαίσια της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και ιδίως των διατάξεων του νόμου 2472/1997 για την “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” και του νόμου 3471/2006 για την “Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών”.

Κατά την πλοήγηση στο www.Stolidi.com και την πρόσβαση στο περιεχόμενό του δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Για την συναλλαγή σας  με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.Stolidi.com, είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών δεδομένων, τα οποία χρησιμεύουν για λόγους διεκπεραίωσης της συναλλαγής σας και την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, καθώς και για να διασφαλιστεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, για αυτόν τον λόγο  είναι απαραίτητη η  δήλωση προσωπικών σας στοιχείων (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο, κλπ).
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την εκτέλεση των παραγγελιών σας,  σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα και δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πέραν της ολοκλήρωσης της αγοράς των προϊόντων που επιθυμείτε. Από πλευράς σας, παρέχετε ρητά τη συναίνεσή σας στην εταιρία να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση προκειμένου να σας αποστέλλει ενημερωτικό υλικό (newsletter) σχετικό με τα νέα και τις προσφορές της.
Ο πελάτης οφείλει να αναγράφει τα αληθή και ακριβή προσωπικά στοιχεία που του ζητούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του.